INTEGRITETS POLICY

Observera: Den engelska översättningen av Gothia Transfer & Limousine-villkoren tillhandahålls för våra icke – Svenska kunder. Oavsett detta är endast den ursprungliga Svensk-språkversionen juridiskt bindande.

Gothia Transfer & Limousine, är det mycket viktigt att vår kund känner sig säker på att deras integritet och personliga integritet respekteras och att deras personuppgifter hanteras korrekt. Vi ser till att alla personuppgifter som hanteras av oss endast kommer att användas för det avsedda ändamålet och kommer att skyddas mot granskning eller obehörig åtkomst. All hantering av personuppgifter inom Gothia Transfer & Limousine sker i enlighet med gällande lagar och förordningar som skyddar personuppgifter.

GDPR är den tillämpliga lagstiftningen inom EU / EES.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt med hjälp av annan information kan hänföras till en levande fysisk person. Namn och kontaktuppgifter är sålunda exempel på personuppgifter.

All hantering av personuppgifter omfattar handlingar som inträffar med personuppgifterna. Varje åtgärd som sker med personuppgifterna definieras som hantering, oavsett om det är automatiskt eller inte. Således innefattar detta att samla, registrera, organisera, strukturera, lagra, bearbeta eller ändra, sammanställa, läsa, använda, utlämna via överföring, sprida eller leverera, justera eller montera, begränsa, utrota eller förstöra data.

För att uppfylla våra kunders krav och utföra vår chaufförs service till en hög standard måste vi samla in några personuppgifter.

När du besöker oss online eller på annat sätt kontaktar oss, kan vi samla in någon kundinformation. Den här informationen kan vara ditt namn, adress, postnummer, e-postadress, telefonnummer, annan identifieringsinformation, din plats eller information om vilka Gothia Transfer & Limousines produkter eller tjänster som du är intresserad av. Bilder av personer eller Andra filer som du väljer att skicka via e-post eller skicka in online, definieras som personuppgifter.

Alla personuppgifter kommer endast att hanteras under den tid som krävs för att vi ska kunna utföra vår uppgift eller uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Alla personuppgifter som den svenska skattemyndigheten kan begära kan sparas i sju år enligt bokföringslagen (1999: 1078 kapitel 7§2).

Gothia Transfer & Limousine har, till exempel många andra kommersiella företag, installerat så kallade ”cookies” på vår hemsida. Genom dessa cookies kan vi samla in data om hur du navigerar på vår webbsida. Dessa uppgifter utgör den statistiska grunden för hur vi vidare kan förbättra vår online-upplevelse och informationen som tillhandahålls på vår hemsida.

Gothia Transfer & Limousine kan anställa externa samarbetspartners eller leverantörer, såsom IT-tjänster, transport i andra städer eller utomlands, analytiskt eller statistiskt arbete.

Genomförandet av dessa tjänster kan kräva att Gothia Transfer & Limousines samarbetspartner, både inom och utanför EU / EES, får tillgång till vissa personuppgifter. Vi ser till att de företag som hanterar personuppgifter på vårt konto skyddar denna information till högsta säkerhetsstandard. När det gäller samarbetspartnerskap utanför EU / EES, fattas särskilda säkerhetsåtgärder.

Gothia Transfer & Limousine kan släppa personuppgifter till en tredje part, till exempel polisen eller annan myndighet, vid straffrättslig utredning eller om vi enligt lag eller myndighet beslutar att släppa sådan information.

Om du har frågor och kommentarer om hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen i nästa stycke.

Du kan kräva att du får tillgång till dina lagrade personuppgifter, att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller kräva att vi slutar hantera och radera dina personuppgifter. Du har också rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, att utöva din rätt till dataöverförbarhet, samt att motsätta dig ytterligare hantering av dina personuppgifter. Vänligen kontakta Gothia Transfer & Limousine på accounts@gothiatransfer.com

Om du upplever att dina personuppgifter hanteras felaktigt, kan du också kontakta Datainspektionen.

Gothia Transfer & Limousine kan vid något tillfälle göra ändringar i denna sekretesspolicy. Den senaste versionen av sekretesspolicyn är alltid tillgänglig på vår hemsida.