GOTHIA TRANSFER & LIMOUSINE ANVÄNDARVILLKOR

Observera: Den engelska översättningen av Gothia Transfer & Limousine-villkoren tillhandahålls för våra icke – Svenska kunder. Oavsett detta är endast den ursprungliga Svensk-språkversionen juridiskt bindande.

REGLER & VILLKOR
VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
GENOM ATT ANVÄNDA vår tjänst så betyder DU ACCEPTERAR DESSA ANVÄNDARVILLKOR.
OM DU INTE GODKÄNNER någon av de andvända regler, använda inte vår tjänst.
Gothia Transfer & Limousine förbehåller sig rätten, att när som hällts ändra, ändra eller uppdatera dessa villkors användning.
Boknings företag (benämns nedan som användare)
Då, DU GODKÄNNER, kommer du vara bunden av sådana ändringar, ändringar eller uppdateringar.

1.1 TRANSFERRESOR/BOKNINGAR
Vi rekommenderar att våra kunder boka en bil i förväg (utan extra kostnad) för att vara garanterad en bil vid tidpunkten för hämtningen. Vi kan förse dig med en bil med kort varsel per telefon eller på nätet i mån av tillgång.

 

1.1.1 TRANSFERRESOR/BOKNINGAR PER TIMME, ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN
Användaren kan välja mellan transferresor och bokningar per timme i sin bokningsförfrågan. Om reseförfrågan, i enlighet med användarens, eller passagerarens, uttryckliga önskan, kräver ytterligare ansträngningar i jämförelse med den ursprungliga reseförfrågan, skall Gothia Transfer & Limousine stå för det där så är möjligt. En sådan ändring kan resultera i ytterligare kostnader för det enskilda avtalet (se paragraf 4 för mer information).

Ändringar i researrangemangen är föremål för Gothia Transfer & Limousine tillgänglighet, och kan göras av användaren, eller passageraren, även efter att avtalet har ingåtts i enlighet med paragraf 4 och betalningarna som beskrivs däri.

1.1.1.1 Föraren möter alltid passageraren vid bagageutlämningen eller utgången vid tullen respektive ankomsthallen vid flygplatsen, eller vid järnvägsperongen med en skylt som har hans eller hennes efternamn på den, sedan kommer föraren eskortera passageraren till den utsedda fordons plats (hjälpa till med bagage).

 

1.1.2
Avseende transferservice gäller det angivna priset för en start- och slutadress. En ytterligare avgift, i enlighet med den aktuella prisstrukturen (se paragraf 4 nedan), tillkommer per stopp utefter den omedelbara resvägen.

 

1.1.3
För bokningar per timme måste resan alltid avslutas i samma kommunala område som upphämtningsplatsen. Bokningar per timme påbörjas alltid vid klockslaget för upphämtningen som bekräftades när bokningen gjordes.

 

1.2 FORDONSKLASS/FORDONSMODELL, UPPGRADERING
Användaren kan välja mellan olika fordonsklasser (t.ex. ”Business Class”, ”Business Van/SUV” eller ”First Class”) för sin reseförfrågan.
Fordonsbilderna som visas i Gothia Transfer & Limousine webb sidan utgör enbart illustrativa exempel. De associeras inte med rätten till en specifik fordonsmodell för den bokade fordonskategorin.
I mån av tillgänglighet kan en uppgradering från fordonsklassen ”Business Class” till en högre fordonsklass (t.ex. ”Business Van” eller ”First Class”), utan någon ytterligare kostnad för användaren, vara möjlig.

 

1.3 TRANSPORTSÄKERHET, KONSEKVENSER
1.3.1 BAGAGE, DJUR
Priset som anges i bokningsbekräftelsen inkluderar antalet reseffekter som specificerats i bokningsformuläret. Ytterligare bagage, otympligt bagage och transport av djur som inte har angetts som en ytterligare kommentar vid bokningen, kan leda till motsvarande tilläggsavgifter; arrangeringsavgiften blir också högre, såsom anges i bokningsbekräftelsen (se paragraf 2 nedan).
Gothia Transfer & Limousine förbehåller sig rätten att neka medtagandet av reseffekter och/eller djur som inte har överenskommits i förväg. Detta gäller också djur som inte transporteras i en sluten eller lämplig transportväska.

 

1.3.2 TRANSPORT AV BARN
Behovet av bilbarnstolar skall begäras av användaren som en ytterligare kommentar genom att specificera antal barn som skall transporteras samt deras ålder, liksom begärd typ av bilbarnstol.
Gothia Transfer & Limousine rekommenderar att föräldrar har sina egna barnstolar, men vi kan ordna en för en extra kostnad per säte (tala om att du behöver en babystol när du gör din bokning efter ålder och vikt).

 

1.3.3 INFORMATION OM PASSAGERARE OCH ANTAL RESEFFEKTER
Maximalt antal passagerare och reseffekter specificerade för ett särskilt fordon är en uppskattning baserat på faktorer som passagerares och reseffekters storlek och vikt. Detta är därför inte bindande.
Gothia Transfer & Limousine kan neka transport av passagerare eller reseffekter om den anser att det innebär en avvikelse i villkoren för utrymme och säkerhet.

 

1.3.4 NEKANDE AV TRANSPORT
Gothia Transfer & Limousine förbehåller sig rätten att neka transport om tvingande krav (till exempel enligt tillämpliga lagar) under paragraf 1.3 inte alls, eller felaktigt, har kommunicerat av användaren som en ytterligare kommentar.

Om transport till följd av det inte är möjligt har det ingen påverkan på Gothia Transfer & Limousine betalning genom arrangemangsavtalet med användaren för den bokade transporten.

1.4 FÖRSENINGAR
Ersättning för undantagssituationer, så som flygledarstrejk, extrema väderförhållanden etc. kan endast göras i en begränsad omfattning, vilket innebär att längre väntetider, eller avbokningar i sista minuten, måste accepteras av användaren.

 

1.5 AVBOKNINGAR, ÄNDRINGAR I BOKNINGEN OCH UNDERLÅTELSE ATT INFINNA SIG
Om du inte ser din förare vid en viss hämtnings punkt, lämna inte, innan du kontaktar vårt kontor, vi kommer att hänvisa dig till din chaufför.
Om du lämnar utan att du har kontaktat vårt kontor, kommer du att faktureras för hela kostnaden för resan (eller en no-show avgift).
Om vi inte hör något från dig, kommer föraren vänta upp till 15 minuter vid vanliga samt hotell hämtningar och upp till 60 minuter vid flygplats och 30 min vid järnväg, efter den bokade hämtnings tid. Vi kommer sedan att försöka nå dig genom att ringa dig på din mobiltelefon, din hemtelefon eller din kontaktpersons telefonnummer allt beroende på vilken typ av hämtning.
Om vi inte får ett svar kommer vi att släppa bilen och du kommer att faktureras för en ”No Show”, som kommer att vara fullt pris för resan (eller ingen show avgift) plus eventuella väntetids avgifter.

 

1.5.1 BEMYNDIGA VÄNTETID
Att bemyndiga föraren att vänta, ring kontoret för att godkänna väntetiden. Om vi inte hör av dig efter tidsramen, kontaktar vi dig igen, om ingen kontakt görs, du kommer att faktureras för resan plus väntetiden. Därför är en ” No Show ” avgift är lika med resan kostnad plus eventuell väntetid debiteras när passageraren inte att komma fram till anvisad plats. Om du inte hittar föraren, Ring: för att undvika en ”No Show” avgift.

2.1 AVBOKNING


(A) TRANSFERSERVICE
För transferservice är avbokningar avgiftsfria om de sker mer än 24 timmar före den avtalade upphämtningstiden. Om det återstår tjugofyra timmar eller mindre till den avtalade upphämtningstiden måste det fullständiga priset betalas. Avbokningar kan endast ske genom avbokningsfunktionen på vår webbplats eller genom att ringa kontoret.

 

(B) BOKNINGAR PER TIMME
För bokningar per timme är avbokningar avgiftsfria om de sker mer än 48 timmar före den avtalade upphämtningstiden. Om det återstår 48 timmar eller mindre till den avtalade upphämtningstiden måste det fullständiga priset betalas. Avbokningar kan endast ske genom avbokningsfunktionen på vår webbplats.

 

(C) SPECIELLA BOKNINGAR
Vid längre uppdrag (dagar), med många passagerare samt fler bilar, eller med ett fordon fler dagar, tillämpas förskottsbetalning.
Vid godkännande av offerten, ska 90 % av summan erläggas via Bank transfer på Gothia Transfer & Limousins Bank konto, senast 14 dagar före dagen för uppdraget för att
bokningen/Reservationen skall vara gällande,
Resterande 10 % skall ha inkommit på kontot senast dagen för uppdraget.
Om inte den anvisade summan erläggs inom den angivna tiden, betraktas uppdraget som avbokat.

 

(D) AVBOKNING OCH ÅTERBETALNING SPECIELLA BOKNINGAR
Vid avbokning, som sker 14 dagar – 48 timmar innan den utsatta tiden, återbetalas den deposition summan med avdrag för Bank kostnader.
Avbokning 48 timmar innan den bokade tiden, återbetalas 20 % av den erlagda boknings deposition
Avbokning som sker senare än 48 timmar innan den bokade tiden, sker ingen återbetalning utan hela summan faktureras.

 

2.1.1 ÄNDRINGAR I BOKNINGEN
Ändringar i bokningar betraktas generellt som nya bokningar. Riktlinjerna för hantering av avbokningar (se paragraf 1.5 ovan) gäller därför den ursprungligen avtalade resan. Följaktligen kan Gothia Transfer & Limousine begära ett ersättningskrav för den ursprungligen avtalade resan.

 

2.1.3 UNDERLÅTELSE ATT INFINNA SIG UTAN AVBOKNING, FÖRSENINGAR FÖR ANVÄNDAREN
I händelse av underlåtelse att infinna sig utan avbokning förlorar användaren rätten till transport av Gothia Transfer & Limousine.

 

(A) TRANSFERSERVICE
En resa anses vara förbrukad om användaren, eller passageraren, inte infinner sig utan avbokning inom 30 minuter efter den avtalade upphämtningstiden vid den avtalade upphämtningsplatsen. Om en kund inte infinner sig måste resan betalas i sin helhet, medan däremot eventuella tilläggsavgifter för väntetiden inte gäller.

För upphämtningar vid flygplatser och tågstationer (endast fjärrtågsstationer) anses resan vara förbrukad om användaren, eller passageraren, inte infinner sig utan avbokning inom 60 minuter för flyg och 30 min för järnväg, efter den avtalade upphämtningstiden vid den avtalade upphämtningsplatsen. Dessutom medför flyg- eller tågförseningar, eller för tidigt ankomna flyg eller tåg, en justering av den avtalade upphämtningstiden, där justeringen utgörs av den planerade tidsperioden mellan den planerade ankomsttiden och den ursprungliga upphämtningstiden. Om en kund inte infinner sig måste resan betalas i sin helhet, medan däremot eventuella tilläggsavgifter för väntetiden inte gäller.

Undantagna från denna regel är situationer då Gothia Transfer & Limousine och passageraren per telefon har avtalat en senarelagd upphämtningstid. Eventuella tilläggsavgifter för väntetid skall tillkomma i enlighet med beskrivningen (under paragraf 4.3.1) Generellt har passageraren inte rätt att ändra upphämtningstiden.

Gothia Transfer & Limousine


(B) BOKNINGAR PER TIMME
En resa anses vara förbrukad om användaren, eller passageraren, inte infinner sig utan avbokning efter att de bokade tiderna efter den avtalade upphämtningstiden vid den avtalade upphämtningsplatsen har passerat. Om en kund inte infinner sig måste resan betalas i sin helhet.

För upphämtningar vid flygplatser och tågstationer (endast fjärrtågsstationer) anses resan vara förbrukad om användaren, eller passageraren, inte infinner sig utan avbokning efter att de bokade tiderna efter den avtalade upphämtningstiden vid den avtalade upphämtningsplatsen har passerat. Dessutom leder flyg- eller tågförseningar, eller för tidigt ankomna flyg eller tåg, till en förskjutning av den avtalade upphämtningstiden i förhållande till den planerade tidsperioden mellan den planerade ankomsttiden och den ursprungliga upphämtningstiden. Om en kund inte infinner sig måste resan betalas i sin helhet.

Undantagna från denna regel är situationer då Gothia Transfer & Limousine och passageraren per telefon har avtalat en senarelagd upphämtningstid. Bokningar per timme påbörjas alltid vid klockslaget för upphämtningen som bekräftades när bokningen gjordes i enlighet med paragraf 2.1 (B). Följaktligen skall avgifter för eventuella förlängningar av bokningar per timme tillkomma i enlighet med beskrivningen under paragraf 4.2. Generellt har passageraren inte rätt att ändra upphämtningstiden.

Följande uppföranderegler gäller för användaren vid resor med Gothia Transfer & Limousine:

3.1 Under resan i sin helhet måste samtliga passagerare följa gällande bestämmelser i enlighet med den relevanta trafikförordningen, i synnerhet avseende säkerhetsbälten.
Passageraren ansvarar själv för reglering av bötesbelopp vid eventuell Polis kontroll för icke använt säkerhetsbälte.
Samtliga instruktioner som ges av Gothia Transfer & Limousine måste följas.
Gothia Transfer & Limousine har ansvaret att säkerställa en trygg resa. Följaktligen är det förbjudet för passagerare att öppna dörrar under körning, kasta föremål från fordonet och/eller sträcka ut kroppsdelar eller skrika från fordonet. Om användaren önskar använda anordningar eller anläggningar i fordonet krävs kort handledning av Gothia Transfer & Limousine.

 

3.1.1 SKADOR TILL FÖLJD AV OAKTSAM HANDLING
Gothia Transfer & Limousine kommer att debitera dig kostnaden för rengöring av fordon till följd av användare eller passagerares oaktsamhet i eller om det åstadkommit skador på fordonet. Ni accepterar också och bekräftar att betala alla relaterade kostnader och avgifter för att få bilen tillbaka till sitt normala skick.
Det är förbjudet att röka i fordonets passagerarutrymme. Om användaren, eller passageraren, ignorerar detta är den skyldig att betala kostnaden för rengöring av fordonet och ersätta inkomstförlusten till följd av att fordonet tillfälligt inte kan användas.

Förtäring av mat undanbes. Alkoholhaltiga drycker får endast konsumeras i bilen med föregående samtycke.

4.1 PRINCIPER
Gothia Transfer & Limousine ersättningskrav anges i bokningsbekräftelsen.

Beloppets nyckelfaktorer (inklusive ersättning för Gothia Transfer & Limousine utgifter avseende den arrangerade transporttjänsten) är: den valda fordonsklassen, sträckan, hur långt i förväg resan bokas liksom upphämtningstid och eventuellt platsen.

Ytterligare bokade specialförfrågningar, t.ex. flerspråkiga förare, individuell fordonsmärkning, ytterligare stopp, otympligt bagage, bilbarnstolar etc. kan leda till prisökningar.

4.2 ÄNDRINGAR AV RESAN
Även efter att arrangemangsavtalet har ingåtts, och även efter att resan har påbörjats, kan användare (och passageraren) göra ändringar i researrangemanget, förutsatt att det är möjligt för Gothia Transfer & Limousine.

Om en resa oplanerat förlängs (vad gäller sträcka eller antal timmar) i enlighet med användarens, eller passagerarens, önskan, kommer den faktiska tjänsten (total sträcka eller totalt antal timmar) på nytt att beräknas och prissättas i enlighet med den aktuella prisstrukturen. Vid bokningar per timme faktureras varje ytterligare period om 30 minuter. Följaktligen avrundas den första extraminuten upp till en halvtimme för att säkerställa tillförlitligare planering.

Således ökar ersättningskravet för användaren, eftersom Gothia Transfer & Limousine utgifter för transportavtalet till användarens förmån på samma sätt ökar.

Om sträckan eller antalet timmar blir mindre än vad som ursprungligen bokades, påverkar inte det priset.

5.1. VÄNTETIDER FÖR TRANSFERSERVICE
För transferservice tillkommer inga tilläggsavgifter vid resor från flygplatser och tågstationer (exklusive fjärrtågsstationer) för en väntetid på upp till 60 minuter för flyg och 30 minuter för järnväg, efter den avtalade upphämtningstiden, med hänsyn till att flyg- eller tågförseningar, eller för tidigt ankomna flyg eller tåg, medför en justering av den avtalade upphämtningstiden, där justeringen utgörs av den planerade tidsperioden mellan den planerade ankomsttiden och den ursprungliga upphämtningstiden. I övriga fall gäller upp till 15 minuter efter den avtalade upphämtningstiden. Varje ytterligare minuts väntetid beräknas till ett fast pris, inklusive moms, i enlighet med priserna för bokningar per timme för det aktuella kommunala området och fordonskategori.

 

5.1.1.1 Gothia Transfer & Limousine kontrollerar alla inhemska och internationella flygningar.
En timme innan föraren skickas börjar fakturering efter information från den officiella ankomsttiden (ETA).
För hämtning vid järnvägsstationen, gäller samma förfarande som vid hämtningar på flygplatsen,
till skillnad av 30 minuter innan ankomsttiden (ETA) samt 20 minuter väntetid efter tågets ankomst.

 

5.1.1 YTTERLIGARE KILOMETER FÖR BOKNINGAR PER TIMME
Bokningar per timme inkluderar de kilometer (per timme) som anges i bokningsformuläret (eller per telefon). Eventuella ytterligare kilometer är föremål för en tilläggsavgift, inklusive moms, och beräknas i enlighet med priset per kilometer för det aktuella kommunala området, liksom fordonskategori.

 

5.1.2 PARKERING
Alla parkeringsavgifter och andra flygplats reglerande avgifter tillkommer (vanligtvis 45 SEK – 150 SEK beroende på tid). Vi tar inte betalt för parkeringen, dessa avgifter går direkt till flygplatsen parkeringsplatser.

 

5.1.3 BRO OCH ANDRA VÄGAVGIFTER
Gothia Transfer & Limousine debiterar för alla väg, bro och andra avgifter som kan uppkomma under resans väg till destinations mål.

 

5.1.4 VÄGTULLAR
Alla tur och retur vägtullar faktureras kunden beroende på resan.
Gothia Transfer & Limousine debiterar för alla tur och retur vägtullar till och från den avsedda destinationen.
Gothia Transfer & Limousine, endast samlar in vägtullar, Vi tar inte betalt för dem.

Användaren kan betala för resan med kreditkort. Gothia Transfer & Limousine bekostar inte avgifter som uppstår i samband med kreditkortsköpet. Eventuella transaktionsavgifter vid betalning via banköverföring (t.ex. till följd av olika valutor eller olika lokala konton) bekostas av användaren.

 

6.1 BETALNINGSPÅMINNELSER, OBETALDA KREDITKORTSFAKTUROR
För varje betalningspåminnelse kan Gothia Transfer & Limousine debitera en tillämplig påminnelseavgift.

För obetalda kreditkortsskulder debiterar Gothia Transfer & Limousine användaren för uppkomna kostnader (bank eller kreditkortsföretag) och förbehåller sig rätten att hävda en lämplig expeditionsavgift per tillfälle.

6.1.1 FAKTUROR, BETALNINGSDATUM
För företagskunder med etablerade företagskonton bör alla betalningar vara inkommen senast 15 dagar från fakturadatum om inte annat överenskommits i kontraktet. Betalningar som inte har inkommit inom den tids ram som tillåts skall räntekostnader läggas på 25 % år eller 3,5 % månad.
För enskilda konton och personliga profiler bör alla betalningar tas emot efter exekvering av åkturen. För kreditkort innehavare den totala avgiften kommer att debiteras sina kreditkort efter avslutad tur.

6.1.2. För företagskunder med etablerade företagskonton kommer specificerade fakturor skickas regelbundet netto 10 dagar (var 15 eller 30 dagar).
För enskilda konton och personliga profiler specificeras fakturor skickas endast på begäran.

 

6.1.3 INKASSOAVGIFTER
Brukaren, passageraren samtycker till att betala alla juridisk rådgivnings avgifter, rättstvisters avgifter, advokatarvoden, kostnader, redovisnings avgifter, kostnader och utlägg för alla åtgärder som vidtas före, under och efter inledandet av rättsliga förfaranden för att samla in betalningar av utebliven betalning.

 

6.1.4 TWISTER
För företagskunder med etablerade företagskonton, alla avgifter i fakturan kommer att betraktas korrekt och på grund vid mottagandet, om vi inte får en invändning inom 10 dagar från fakturadatum. Kopior av underlaget enligt tvist ska mailas eller skickas till oss och de omtvistade avgifter eller föremål skall anges. Alla tvister som inletts efter den tillåtna tidsramen period kommer att betraktas som slutgiltigt och återbetalas.
För enskilda konton och personliga profiler kommer alla avgifter för kundens kreditkort anses korrekt, om vi inte får en invändning inom 15 dagar från laddningsdagen skriftligen. Kopior av kontoutdrag eller kreditkorts glider eller kuponger ska mailas eller skickas till oss och de omtvistade avgifter eller föremål skall anges. Alla tvister som inletts efter den tillåtna tidsramen period kommer att betraktas som slutgiltigt och återbetalas.

7.1 PRINCIPER
Gothia Transfer & Limousine ansvarar för skador som uppstår genom Gothia Transfer & Limousine eller deras ställföreträdande ombud och underleverantörer, antingen avsiktligt eller till följd av grov oaktsamhet. Gothia Transfer & Limousine, liksom samtliga förare som anlitas för resetjänsten, är varken ställföreträdande ombud eller underleverantörer till Gothia Transfer & Limousine. Istället arrangerar Gothia Transfer & Limousine för användaren en direkt transporträtt genom Gothia Transfer & Limousine.

I händelse av skador som uppstår till följd av oaktsamhet ansvarar endast Gothia Transfer & Limousine för överträdelser mot grundläggande avtalsförpliktelser, samt för förutsebara och typiska skador. Grundläggande avtalsförpliktelser är de som, när de uppfylls, möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och som användaren kan förlita sig på.

Ansvarsbegränsning gäller inte i samband med en uttrycklig garanti för skick och kvalitet vid avsiktlig skada på liv, kropp eller hälsa, samt anspråk enligt produktansvarslagen.

7.2 INNEHÅLL I GOTHIA TRANSFER & LIMOUSINE VERKTYG
Gothia Transfer & Limousine ansvarar inte för exaktheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten i det fria innehållet och programmen som distribueras under namnet verktyg, Gothia Transfer & Limousine eller för eventuella skador som uppkommer därigenom, förutom i den utsträckning sådana skador orsakas avsiktligt eller med grov oaktsamhet av Gothia Transfer & Limousine. Detta gäller alla slags skador, särskilt skador orsakade av fel, förseningar eller avbrott i överföringen eller problem med teknisk utrustning och service, felaktigt innehåll, utelämnande, förlust eller radering av data, virus eller på annat sätt till följd av användningen av detta online erbjudande. Vidare ansvarar inte Gothia Transfer & Limousine för tillgängligheten eller effektiviteten i de erbjudna funktionerna.

 

7.3 WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART
Gothia Transfer & Limousine tar inget ansvar för innehållet, exaktheten, lagenligheten och funktionaliteten hos webbplatser från tredje part som hänvisas till via länkar. Åtkomst till dessa sidor via hyperlänkar görs på användarens risk.

 

7.4 ÖVERFÖRDA UPPGIFTERS KORREKTHET, AVBROTT I TJÄNSTEN
Gothia Transfer & Limousine tar inget ansvar för att informationen som tillhandahålls är korrekt och fullständig eller att den når användaren eller föraren i tid. Detta gäller inte innehåll i bokningsbekräftelsen.

Gothia Transfer & Limousine ansvarar inte för avbrott i åtkomsten till Gothia Transfer & Limousine verktyg till följd av överdriven kraft eller händelser utom Gothia Transfer & Limousine ansvarsskyldighet, i synnerhet vid fel i kommunikationsnätverk och/eller gate Way. Gothia Transfer & Limousine garanterar inte att webbplatsen fungerar oavbrutet eller felfritt, eller att eventuella fel kommer att åtgärdas.

Användaren friskriver Gothia Transfer & Limousine från alla fordringar och omkostnader, inklusive tillämpliga advokatavgifter, som åläggs Gothia Transfer & Limousine av tredje part om användaren använder Gothia Transfer & Limousine verktyg på ett sätt som strider mot avtalet eller som bryter mot dessa villkor.

Innehållet i Gothia Transfer & Limousine verktyg omfattas av ett upphovsrättsligt skydd.

Gothia Transfer & Limousine beviljar användaren en villkorlig och återkallelig rätt att använda Gothia Transfer & Limousine verktyg enligt vad som avses genom att åtlyda dessa villkor. All användning utöver detta (förändringar, kopior, återutgivningar, överföringar, distribution eller andra otillbörliga ändamål) är förbjuden.

10.1 HELHET, SKRIFTLIGEN
Dessa villkor är det fullständiga avtalet mellan Gothia Transfer & Limousine och användaren för tjänsten. Några tilläggsavtal existerar inte. Ändringar och tillägg till detta avtal måste ske i skriftlig form; digital form är inte tillräckligt. Detsamma gäller för ändringar eller tillägg till detta skriftliga formkrav.

 

10.2 RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
Gothia Transfer & Limousine förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Meddelande om ändringen görs som en ensidig deklaration genom att de nya villkoren publiceras på webbplats Gothia Transfer & Limousine och användaren informeras om detta. Om användaren inte motsätter sig de nya villkoren inom 14 dagar efter det att informationen har publicerats gäller de nya villkoren för användaren. Fortsatt användning av Gothia Transfer & Limousine service beror sedan på användarens godkännande av villkoren.

 

10.3 AVRÄKNING, KVARHÅLLANDE OCH TILLDELNING
Användaren får endast avräkna obestridda eller rättsligt avgjorda motkrav gentemot Gothia Transfer & Limousine . Detta gäller också användarens meddelande om brister.

Användaren får endast utkräva en rätt till kvarhållande om användarens motkrav härrör från samma avtalsförhållande.

Tilldelning av användarens fordringar från avtalsförhållandet gentemot tredje part utan Gothia Transfer & Limousine skriftliga medgivande är uteslutet.

10.4 TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
För alla rättsliga förhållanden mellan Gothia Transfer & Limousine och användaren gäller tillämplig lag i Sverige för inhemsk verksamhet.

Plats för utförande är Göteborg.

Undantagslös jurisdiktion är Göteborg, förutsatt att användaren är en köpare i enlighet med handelslagen, eller, vid åtal, inte har en fast hemvist i Sverige. Juridiskt bindande jurisdiktioner förblir opåverkade.

10.5 ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET
Om några bestämmelser i dessa villkor visar sig vara ogiltiga, ouppnåeliga eller innehåller kryphål, skall återstående bestämmelser fortsatt vara giltiga. Parterna är skyldiga att ersätta de ogiltiga, lagstridiga eller ogenomförbara bestämmelserna med de närmast parternas mening, ekonomiska syfte och avsikter.

Upprättat: Göteborg juli 2018